Detalieji planai

 

Kas yra detalusis planas?
Detalusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos).
Kada rengiamas detalusis planas?
● Norint pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.
● Norint suformuoti žemės sklypą naujų statinių statybai.
● Norint pakeisti teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, leistiną pastatų aukštį, leistiną sklypo užstatymo tankumą, leistiną sklypo užstatymo intensyvumą.
● Norint padalinti, atidalinti ar sujungti žemės sklypus.
● Norint pakeisti naudojamų žemės sklypų ribas ir plotus.
● Norint suformuoti žemės sklypus prie naudojamų statinių.
Detaliojo plano rengimo tvarka. Nuo ko pradėti?
Žemės sklypo valdytojas ar naudotojas turi:
1. Sudaryti sutartį su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
2. Gauti savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto patvirtintą planavimo sąlygų sąvadą teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti.
3. Kreiptis į mus!
Ką darome mes?
1. Parengiame skaitmeninė topografinę nuotrauką (jei nebuvo prieš tai parengta).
2. Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti detalųjį planą įstatymų numatyta tvarka.
3. Parengiame detaliojo plano projektą.
4. Parengto detaliojo plano projekto sprendinius įstatymų nustatyta tvarka apsvarstome su visuomene ir suderiname su suinteresuotomis institucijomis.
5. Parengtą ir suderintą detaliojo plano projektą pateikiame tvirtinti savivaldybės tarybai.
6. Parengiame žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą.
Kiek laiko užtrunka parengti detalųjį planą?
1. Skaitmeninės topografinės nuotraukos parengimas - 2-4 savaitės.
2. Detaliojo plano projekto parengimas ir viešo svarstymo su visuomene procedūrų atlikimas - nuo 1,5 mėnesio.
3. Detaliojo plano projekto derinimas ir tikrinimas - apie 1,5 mėnesio.
4. Detaliojo plano tvirtinimas - apie 1 mėnesį.
Kiek kainuoja detalusis planas?
1. Skaitmeninės topografinės nuotraukos parengimas nuo 300,00 Lt/ha (be PVM).
2. Detaliojo plano parengimas nuo 3000,00 Lt (be PVM).